บ้านฉำฉา จำนวน 9 หลัง


 

บ้านฉำฉา 1-7 บ้านเดี่ยว 

  มีทั้งเตียงเดี่ยว(ขนาด 6 ฟุต) และ เตียงคู่(ขนาด 3.5 ฟุต 2 ที่นอน)

สามารถจอดรถได้หน้าบ้านพัก

  

บ้านแฝดฉ่ำฉา 8-9

   พักได้ห้องละ4 คน ( เตียง 6 ฟุต 1 เตียง ,เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง


Visitors: 62,368