วิธีการสั่งจองที่พัก

 

        1 .ติดต่อเจ้าหน้าที่รีสอร์ท 054-250017 หรือ 082-9326263

        2. จ่ายค่ามัดจำค่าห้อง ขั้นต่ำ 20 %

        3. ต่างจังหวัดโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

           สาขาเขลางค์นคร  หมายเลข 5520352747

           ชื่อบัญชี ปาณิฉัตร รีสอร์ท

        4. กรณีจ่ายผ่าน Prompt pay จ่ายผ่านบัญชีกรุงไทย สาขาแม่เมาะ หมายเลข 500-0-32341-6 ชื่อบัญชี เทวฤทธิ์ พาคำ หรือ ตามรหัส QR.Code


    

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

  ออกให้
  ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2564
  โดย กระทรวงมหาดไทย
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ออกให้เมื่อ 6 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2563
  โดย เทศบาลเขลางค์นคร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

  ออกให้ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2556
  โดย สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง
 • เกียรติบัตรแสดงการชำระเงินค่าธรรมเนียม จาก อบจ.

  มอบไว้ ณ 21 ส.ค. 2557
  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง
Visitors: 123,424