จัดห้องพักให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้า


                                                                        


  • พัก 2 ท่าน+ พัก เรือนชมพู่ + พัก บ้านปรีดียาธร+ พัก บ้านจันทร์ผา+ พัก บ้านฉำฉา+ พัก บ้านลีลาวดี ระดับ VIP+ พัก บ้านกังหัน ระดับ VIP

  • พัก 3 ท่าน+ พักรวม สามารถพักเพิ่มจาก 2 ท่าน โดยใช้ที่นอนเสริมเป็นปิคนิค (ปูนอนกับพื้น) พร้อม หมอน และ ผ้าห่ม+ หรือ พักรวม สามารถพัก บ้านแฝดลีลาวดี ได้ เพราะเป็นห้องรวม 3 คน โดยไม่ต...

  • พัก 4 ท่าน+ พักรวม บ้านชมพู่แบบ 4 ท่าน เป็นบ้านเดี่ยว+ พักรวม บ้านฉำฉาแบบ 4 ท่าน เป็นห้องติดกับห้องอื่น+ พักแยก แบบ 2 ท่าน

  • พัก 6 ท่าน+ พัก แยก 3 ท่าน ต่อ ห้อง สามารถพักบ้านแฝดลีลาวดีได้โดยปิดห้องเชื่อมต่อตรงกลาง+ พัก บ้านรับรอง+ พัก แยก 2 ท่าน

  • พัก 8 ท่าน+ พัก บ้านลีลาวดี แฝด+ พัก บ้านฉำฉา 4 ท่าน 2 ห้อง+ พัก แยก 2 ท่าน
Visitors: 126,358