ห้องนอน 2

+ เป็นห้องพักเตียงคู่ (3.5ฟุต 2 เตียง) 

+ ภายในห้องมี แอร์ ทีวี พร้อมกล่อง PSI


Visitors: 127,443