พัก 3 ท่าน

พัก 3 ท่าน

+ พักรวม สามารถพักเพิ่มจาก 2 ท่าน โดยใช้ที่นอนเสริมเป็นปิคนิค (ปูนอนกับพื้น) พร้อม หมอน และ ผ้าห่ม

+ หรือ พักรวม สามารถพัก บ้านแฝดลีลาวดี ได้ เพราะเป็นห้องรวม 3 คน โดยไม่ต้องใช้ที่นอนเสริม (มีเตียง 6 ฟุต 1 เตียง และ 3.5 ฟุต 1 เตียง) หมายเหตุ กรณีที่บ้านแฝดยังว่าง

+ พักแยก สามารถพัก บ้านตอไม้ ได้ เป็นบ้านแยก 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย 1 ห้องจะมีเตียง 6 ฟุต 1 เตียง และอีกห้องมีเตียง 3.5 ฟุต 1 เตียง


Visitors: 119,503